marmara-aktŁerya  
 
  Marmara Üniversitesine geçiş şartları? 11.12.2018 20:25 (UTC)
   
 


T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 

2009–2010 Eğitim ve Öğretim Yılı
Örgün ve  İkinci Öğretim Yatay Geçiş Başvuruları  Hakkında
 
 

Fakültemizin Örgün  ve İkinci Öğretim Yatay Geçiş kontenjanları ve bu kontenjanlara başvuru şartları ve istenen belgeler aşağıda çıkarılmıştır. Adayların başvurularda ilgili Yönetmelik hükümleri yanı sıra bu şartlara da aynen uymaları gerektiği DUYURULUR.

 

1 –  Başvuru Tarihleri:


10.08.2009 – 21.08.2009 tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir. Bu tarihlerden önce veya sonra başvuru kabul edilmeyecektir.


2– Yatay Geçişlerle İlgili Olarak Herhangi Bir Yanlış Anlamaya Neden Olmamak İçin Telefonla Sorulacak Sorular Kesinlikle Cevaplandırılmayacaktır.

 

3– Yatay Geçişle İlgili Tüm Bilgiler http://www.marmara.edu.tr  ve 

 Fakültemizi http://www.tef.marmara.edu.tr  Web Sayfalarında İlan Edilmiştir.

4 –Başvurular Teknik Eğitim Fakültesi  D Blok 5. Kat Kayıt-Evrak  Bürosuna Yapılacaktır.

 

5 – Şartlar


A- Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik maddeleri uygulanır.

 

B-  İngilizce öğretim yapan Bilgisayar ve Kont. Öğrt.(Örgün Öğretim) ve Elektronik veya Haberleşme Öğrt.(Örgün Öğretim) programlarına başvuracak öğrenciler Yabancı Dil Yeterlik Belgeleri (TOEFL,ELTS,CFC vb.) varsa 26 Ağustos 2009 tarihine kadar  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı Dil Yeterlik belgesi olmayanlar                 (daha önce hazırlık sınıfı okumuş ve başarmış olsalar bile), Yabancı Dil Yeterlik İngilizce sınavına                   26 Ağustos 2009 tarihinde yapılacaktır. Sınav saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir. Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak yeterlik sınavına girmeleri ve başarmaları zorunludur.

 

6 – Gerekli Belgeler 
 
Başvuran Adaylardan:
1.) Fakülte Dekanlığına verilecek yatay geçiş talebini ifade eden   matbu başvuru formu (*) ve bu formda belirtilen belgeler ile öğrencinin bizzat başvurusu ya da noter vekaletnamesiyle vekil tayin ettiği kişinin başvurusu gereklidir.

2.) Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS  Sonuç Belgesi Fotokopisi

3.)
Onaylı Not Döküm Belgesi ( Transkript)

4.)  Öğrencinin varsa 4’lü veya 5’li not sistemine göre ağırlıklı not ortalamasının 100‘lük not sistemine göre karşılığını gösteren Fakülte veya Yüksekokul onaylı belge.

5.) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge                                         
(Disiplin durumu traskriptte yer alıyorsa bu belge gerekli değildir )


6.) İkinci Öğretim Programlarında okuyan öğrencilerden geldiği öğretim programında ilk %10’na
girdiğine dair belge (Varsa)

7.) Bir adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş fotoğraf)

Yükseköğretim öğrencileri; kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.
   
 7–  Kabul Edilmeyecek, Geçersiz Sayılacak ve  Değerlendirmeye Alınmayacak Müracaatlar:
 
a) Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Eksik evrakla müracaat kabul edilmeyecek ve bu tür başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) 21 Ağustos 2009 mesai bitimine kadar yazışma v.b.gibi nedenlerle elimize ulaşmayan veya kurumlararası iletişim (P.T.T.v.b.) gecikmelerinden doğacak aksaklıklardan dolayı ek süre tanınmayacak başvuru tarihinin son günü ve saati esas tutulacaktır.

8 –  Yatay Geçiş Hakkını  Kazananların Kesin Kayıtları           

Kesin kayıt-kabul için Dekanlıkça ilan edilen listelerde isimleri bulunanlar, işlemlerle ilgili belirlenen tarih ve saatler dahilinde ve istenilen belgeleri de eksiksiz olarak getirerek kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
 
Belirlenmiş yer, tarih ve saatte kayıt için başvurmayan veya eksik belge ile başvuranların kayıtları yapılmaz ve bunlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.

9 – Belgelerin İadesi
 
Yatay geçiş başvuruları sonuçlarının Fakültemizdeki ilanını takiben kayıt kabul hakkını elde edemeyen veya bu hakkı elde edip süresi içinde kayıt yaptırmayanların belgeleri  ilan edilecek tarihte başvuru yapılan bürodan imza karşılığı almaları zorunlu olup, geriye alınmayan belgelerden Fakültemizce hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 

10 – Kontenjanlar

2009 – 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
 
 
Teknik Eğitim Fakültesi 2.sınıf
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) 1
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İÖ) 1
Elektrik Öğretmenliği 1
Elektrik Öğretmenliği (İÖ) 1
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) 1
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İÖ) 1
Enerji Öğretmenliği 1
Hazır Giyim Öğretmenliği 1
Matbaa Öğretmenliği 1
Matbaa Öğretmenliği (İÖ) 1
Mekatronik Öğretmenliği 1
Metal Öğretmenliği 1
Metal Öğretmenliği (İÖ) 1
Otomotiv Öğretmenliği 1
Otomotiv Öğretmenliği (İÖ) 1
Talaşlı Üretim Öğretmenliği 1
Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İÖ) 1
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği 1
Tekstil Öğretmenliği 1
Tekstil Öğretmenliği (İÖ) 1
Tekstil Terbiye Öğretmenliği 1

 

Not: Yatay Geçiş Başvuru Formu ve Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Aşamalarını gösterir şema ektedİR
[kaydet] Yatay Geçiş Başvuru Formu
[kaydet] Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Aşamaları

 
  AKTÜERYA (ACTUERY)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile 2009,by copyright
  AKTÜERYA NEDİR?
  Reklam
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKTÜERYA BÖLÜMÜ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKTÜERYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ?
İKİNCİ ÖĞRETİM DERS NOTLARI?
AKTÜERYA İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE/FİNAL SONUÇLARI?
AKTÜERYA İKİNCİ ÖĞRETİM SINIF ORTALAMASI?
  MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE DEVAMSIZLIK VE SINIF GEÇME SİSTEMİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ DEVAMSIZLIK SÜRESİ?
ÇAN EĞRİSİ NEDİR?
VİZE VE FİNALLERLE İLGİLİ TÜM SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.
  YURT,BURS ,ÖĞRENİM VE KATKIKREDİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER.
BURS İÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ NEDİR?BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.
TÜM DEVLET YURTLARI TELEFON VE ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBULDAKİ ÖZEL YURTLARIN TELEFON VE ADRESLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBULDA BURS VEREN KURUM VE KURULUŞLARIN ADRESLERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞ YAPMA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI,BAŞVURULARI VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
MARMARA ÜNİVERSİTESİNE DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI,BAŞVURULARI VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
2. ÖĞRETİMDEN ÖRGÜN ÖĞRETİME GEÇİŞ KONTENJAN VE KOŞULLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=